Πράσινο Ξενοδοχειο - Kleopatra Inn, Μεσσήνη

Το Kleopatra Inn γίνεται πράσινο ξενοδοχείο.

 

Πράσινο ξενοδοχείο – Το Kleopatra Inn γίνεται ενεργειακά ουδέτερο και αγκαλιάζει τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 

Το ξενοδοχείο μας, Kleopatra Inn, από το 2020 θεωρείται «πράσινο» ξενοδοχείο. Ακολουθήσαμε το όραμά μας για ενεργειακή ουδετερότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και μετά από λεπτομερή χαρτογράφηση, σχεδιασμό και εκτέλεση εκτεταμένων ενεργειών, καταφέρνουμε να πρωτοπορήσουμε ως βιώσιμο, αειφόρο ξενοδοχείο. Είμαστε από τα πρώτα τουριστικά καταλύματα στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο που έχουμε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα αξιοποιώντας στερεό βιοκαύσιμο τοπικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύπτονται στο σύνολό τους από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

Φυσικά, ο δρόμος για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν είναι σύντομος. Αρχικά, χαρτογραφήσαμε και καταμετρήσαμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και καταναλώσεις τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα όσο και σε ορυκτά καύσιμα σε βάθος ετών. Μία ξενοδοχειακή μονάδα έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες από ενέργεια για πολλαπλές χρήσεις όπως για παράδειγμα φωτισμό, εστιατόριο, in-house πλυντήρια, ψύξη και θέρμανση χώρων και νερών χρήσης και τέλος ποικίλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μετάβαση σε οικολογικά βιοκαύσιμα και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα – Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

 

Στο κατάλυμά μας μέχρι πρότινος, τα ζεστά νερά χρήσης θερμαίνονταν από ένα συνδυασμό ηλιακών πάνελ και καύσης πετρελαίου, ενώ η θέρμανση των χώρων βασιζόταν αποκλειστικά στους καυστήρες πετρελαίου. Κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού, αντικαταστήσαμε τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα επενδύοντας σε καυστήρα στερεού βιοκαυσίμου υψηλής ποιότητας που έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα. Μηδενίσαμε έτσι τις εκπομπές βλαβερών ρύπων αλλά και μειώσαμε σημαντικά τα αντίστοιχα κόστη θέρμανσης. Τα ηλιακά πάνελ συμμετέχουν εξίσου στην παραπάνω διαδικασία υποβοηθώντας έως ένα βαθμό τη θέρμανση των ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ), με το μοναδικό περιορισμό αυτόν της απαιτούμενης ηλιοφάνειας.

Αναφορικά με τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτήθηκαν πιο σύνθετες ενέργειες. Ο σχεδιασμός ήταν αρχικά να ληφθούν όλες οι αντίστοιχες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κατόπιν να μελετηθεί η παραγωγή ενέργειας ώστε να μετατραπεί το κατάλυμά μας σε ενεργειακά ουδέτερο. Κατεγράφησαν όλες οι ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές και αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχες ενεργειακά αποδοτικές ανώτατης κλάσης. Ιδιαίτερη πρόβλεψη έγινε για το laundry room του ξενοδοχείου, το οποίο αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με νέο εξοπλισμό, μεγαλύτερης χωρητικότητας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Επιπρόσθετα όλοι οι λαμπτήρες και οι  πηγές φωτισμού στο σύνολο του ξενοδοχείου μας μελετήθηκαν εκ νέου για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Κατόπιν, αντικαταστάθηκαν με LED τεχνολογίας εξοικονομώντας έτσι έως και 80% ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα παρόμοια επίπεδα φωτεινότητας. Όλα τα παραπάνω πλαισιώθηκαν από αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας στα δωμάτια και συγκεκριμένα έγινε προσθήκη μαγνητικών κλειδαριών και διακοπτών εξοικονόμησης ενέργειας με κάρτα RFID, μηδενίζοντας έτσι την ενεργειακή κατανάλωση του δωματίου, όταν ο πελάτης δεν βρίσκεται στο δωμάτιο.

Μετάβαση στην ενεργειακή ουδετερότητα – Διαχείριση αποβλήτων – Αντικατάσταση πλαστικών μιας χρήσης

 

Με βάση τις παραπάνω δράσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, πετύχαμε μείωση κατανάλωσης έως και 40% σε ετήσιο επίπεδο, αυξάνοντας παράλληλα την ετήσια πληρότητα μας, στοιχείο που υποδεικνύει ότι η κατανάλωση ανά διανυκτέρευση μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Τέλος, επενδύσαμε σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια τελευταίας γενιάς που εγκαταστάθηκαν στην ταράτσα του ξενοδοχείου σε βέλτιστη κλίση μειώνοντας ακολούθως τους ρύπους μας κατά 28 τόνους CO2 ετησίως, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 40 στρέμματα δάσους. Χάριν στην εξαιρετικά υψηλή απόδοσή τους καταφέραμε να καλύψουμε πλήρως τις ετήσιες ενεργειακές μας ανάγκες και να χαρακτηριστούμε ως ενεργειακά ουδέτερο κατάλυμα. Το Kleopatra Inn παράγει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Ασφαλώς, παρά την ενεργειακή ουδετερότητα και την μετάβαση σε «ανανεώσιμα» βιοκαύσιμα μηδενικών ανθρακικών ρύπων, δε μπορεί να παραβλέψει κανείς άλλους κρίσιμους τομείς της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η διαχείριση αποβλήτων αλλά και η χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον είναι τομείς οι οποίοι συχνά δεν αποκομίζουν οικονομικό όφελος αλλά καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Πιστοί στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας αλλά και της ανακύκλωσης, αρχικά αφαιρέσαμε εντελώς τα πλαστικά μιας χρήσης, πολύ νωρίτερα απ’ ότι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα αντικαταστήσαμε τα amenities και τα προϊόντα περιποίησης μιας χρήσης στα δωμάτια με dispensers πολλαπλών χρήσεων, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση πλαστικών.

Ταυτόχρονα παροτρύνουμε τους φιλοξενούμενούς μας να επαναχρησιμοποιούν τα κλινοσκεπάσματά τους και τις πετσέτες τους πάνω από μία φορά.  Έτσι, όλοι μαζί  συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, όσον αφορά την καθαριότητα του καταλύματος, χρησιμοποιούμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, δεν υποβαθμίζεται το υψηλό επίπεδο υγιεινής και καθαριότητας που θέτουμε. Τέλος, βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια ανακύκλωσης απορριμμάτων, μπαταριών και λαμπτήρων, ενώ έχουμε αντικαταστήσει οριστικά επικίνδυνα χημικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Μελλοντικές δράσεις – Η κυκλική οικονομία στο προσκήνιο

 

Στο σύντομο μέλλον ευελπιστούμε να επεκτείνουμε τις δράσεις μας σε δύο ακόμη πεδία αλλά και να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω, υπάρχουσες ενέργειες. Η χρήση αντλιών θερμότητας σε συνδυασμό με τα ηλιακά πάνελ θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την απόδοση του καταλύματος. Τόσο στη θέρμανση και ψύξη των χώρων όσο και στη θέρμανση του νερού χρήσης θα μειωθεί ανάλογα η συνδρομή του καυστήρα βιοκαυσίμου. Επιπλέον, η ανακύκλωση «στην πηγή», θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας με τη συνδρομή της αυτοδιοίκησης για την έγκαιρη συγκομιδή των κάδων ανακύκλωσης, ενώ η ομάδα και οι συνεργάτες μας θα επιμορφωθούν αναλόγως για την σωστή διαδικασία. Η κομποστοποίηση οργανικών και ανόργανων ουσιών θα είναι και το τελικό στάδιο της πράσινής μετάβασής μας ως θιασώτες του Zero Waste Management και θα λειτουργεί παράλληλα με την ανακύκλωση. Ελπίζουμε έτσι να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον, δημιουργώντας με φυσικό τρόπο, υψηλής ποιότητας λίπασμα από τα παραπάνω απορρίμματά μας.

Το Kleopatra Inn, παρότι οικογενειακό ξενοδοχείο πόλης και μικρής δυναμικότητας, ανταποκρίνεται στα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που θέτουν πολύ μεγάλοι φορείς και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες. Δείχνει το δρόμο αναφορικά με την περιβαλλοντική ευαισθησία και την αειφορία που μια σύγχρονη τουριστική μονάδα οφείλει να έχει. Υποσχόμαστε αειφόρο και βιώσιμο τουρισμό, βέλτιστη διαχείριση πόρων και υλικών. Το μέλλον είναι ήδη εδώ: το Kleopatra  Inn, ένα «πράσινο» ξενοδοχείο για τη διαμονή σας!

Θέλω να κάνω μια κράτηση
από έως για και